Orientering om Lynge Byfest lotteri


Resultat af lodtrækningen i Lynge Byfest 2019 lotteriet.
1. præmien er trukket på nr. 68
2. præmierne er trukket på 648 og 851
3. præmierne er trukket på 256, 1010, 1183 
Regler og frister  for lotteri.
For Lynge Byfest lotteriet er sidste frist for udlevering af gevinster 4 uger fra lodtrækningsdagen. Udleveringen vil finde sted på lodtrækningsdagen på festpladsen, eller ved henvendelse til Lynge Byfest, c/o Handelsbanken Lynge, Hillerødvej 34, 3540, Lynge. Inden 4 uger fra trækningsdagen. Herefter tilfalder uafhentede gevinster Lynge Byfest. 
Der skal gøres opmærksom på, at vinderloddet skal medbringes for at få udleveret præmierne, samt navn og adresse.

Ifølge bortlodningscirkulære, udarbejdet af Justitsministeriet, skal der gøres opmærksom på følgende, i forbindelse med Lynge Byfest og Kræmmermarkeds lotterier og deltagelse i lotterierne.
 
Hjemsted 
Foreningen Lynge Byfest, arrangerer hvert år Lynge Byfest og Kræmmermarked i uge 34.
I samarbejde med L.U.I's Venner og Lions Club. 

Foreningen har hjemsted i Lynge, c/o Konstitueret formand Jørgen Johansen, Skyttemosen 36, 3450 Allerød.

Formål 
I forbindelse med Lynge Byfest og Kræmmermarked afholdes der lotteri. ”Lynge Byfest lotteri”. Formålet med bortlodningen, er at kunne yde økonomisk støtte til ungdomsarbejdet i L.U.I. - Lynge-Uggeløse Idrætsforening, Idrætsvej 14, 3540 Lynge, og til Lions Club Danmark; Allerød afdelings humanitære hjælpearbejde. 

Pris 
Et lod koster kr. 20,00. Der kan købes 3 lodder for kr. 50,- eller 7 lodder for kr. 100,-

Antal lodder i bortlodningen 
Der er i lotteriet fremstillet 1200 stk. lodder. 

For lotteriet gælder, at gevinster ikke kan ombyttes til kontanter. 

Gevinsternes antal og værdi 
Der er 6 præmier i lotteriet. 

1/1. præmie, 1 weekend ophold for 2 personer, værdi kr. 3.000.
 
2/2. præmier, gavekort a' kr. 1.500,-. Gældende til alle Lynge Erhvervsforenings medlemmer, forretninger samt liberalt erhverv.
 
3/3. præmier,  Gavekort, værdi kr. 500,-. Gældende til middag på:
 
Hotel Lynge kro Højrisvej 22-24, 3540 Lynge.
 
Alle præmier er excl. Afgifter. 

Bortlodning af lodder 
Bortlodningen afholdes i tidsrummet fra d. 02. august 2019 til d. 25. august 2019 i forbindelse med Lynge Byfest og Kræmmermarked. Lodderne kan nærmere bestemt købes ved Lynge Bytorv i dagene d.02. - 04. og 09.- 11. august 2019 og på byfest pladsen d. 23. - 25. august 2019, eller så længe lodder haves i disse tidsrum. 

Lodtrækningen finder sted 
Lynge Byfest revisor forestår lodtrækningen af lotterierne søndag d. 25. august 2019 kl. 15:30 fra scenen på byfestpladsen Uggeløse Bygade. 

Bekendtgørelse af lodtrækningens resultat 
Lodtrækningens resultat, vil for lotteriet, blive bekendtgjort i Allerød Nyt i september uge 35 2019, Handelsbanken Lynge, Hillerødvej 34, 3540, Lynge, Ved opslag og på Lynge Byfest hjemmeside www.lyngebyfest.dk.

Frist for gevinst udlevering 
For lotteriet er sidste frist for udlevering af gevinster 4 uger fra lodtrækningsdagen. Udleveringen vil finde sted på lodtrækningsdagen på festpladsen, eller ved henvendelse til Lynge Byfest, c/o Handelsbanken Lynge, Hillerødvej 34, 3540, Lynge. Inden 4 uger fra trækningsdagen. Herefter tilfalder uafhentede gevinster Lynge Byfest. 
Vinderloddet skal medbringes for at få udleveret præmierne. 

Bortlodningsregnskab 

Det reviderede bortlodningsregnskab vil foreligge i Handelsbanken Lynge afd. Hillerødvej 34, 3540 Lynge. I perioden 18.3.2020 – 22.4.2020. 

Anmeldelse 
Anmeldelse om bortlodning er givet til Spilmyndighederne. 

Med venlig hilsen 
Foreningen 
Lynge Byfest