Kære Sponsor

Lynge Byfest og Kræmmermarked, finder sted på marken mellem Uggeløse Bygade og Slangerupvej i slutningen af august.
 
Foreningen Lynge Byfest, der er arrangør af byfesten består af Erhvervsforeningen i Lynge, LUI’s Venner, Lions Club Allerød, samt borgere udenfor disse foreninger. Foreningens formål er at samle Lynge og omegns borgere i en fælles forståelse og sammenhold. Kort sagt at skabe ”Liv i Lynge”.
 
Lynge Byfest, har gennem årene udviklet sig til en fest med et alsidigt program, og som noget ret unikt, har kræmmerne de seneste år kunnet booke en stand online på hjemmesiden. Dette er meget populært og betyder, at hjemmesiden bliver flittigt besøgt.
 
Opgaverne, og omkostningerne med at arrangere en fest af denne størrelse er store. Samtidig er myndighedernes krav, til bl.a. skiltning, sikkerhedsvagter, dørmænd m.m. stærkt stigende. Det er derfor blevet vanskeligt, at skabe økonomi i en fest med så stort og alsidigt et program, hvortil der samtidig er gratis adgang, når kommunens tilskud er bortfaldet.
 
Hvis du vil være med til at skabe ”Liv i Lynge” så støt os med et sponsorat.

  • Du får dit navn på vor sponsorside på hjemmesiden året ud!
  • Du får dit logo på forsiden med link til din hjemmeside! (B:200px H:100px)
  • Du får omtale fra scenen af den festlige konferencier!
  • Du kan få dit eget reklameskilt (max. 1,2 x 1,2 m) ved friluftsscenen! (du skal dog selv bekoste dette)
Jo før du henvender og bestemmer dig, jo før kommer dit navn / firma på hjemmesiden, og det er henover foråret og sommeren at hjemmesiden bliver flittigst besøgt!
 
Vi håber, at du vil være med til at skabe ”Liv i Lynge”
 
Med venlig hilsen
Foreningen Lynge Byfest